top of page

Program Podeželja

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1)

CILJI:

  • Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

  • Zagotoviti visoko kvaliteto pridelkov

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

  • Povečati število zaposlenih na kmetiji

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020 (www.program-podezelja.si/).

bottom of page